top of page

South Evia 

Kalamos beach to Karvouno island
Zarakes to Almyrichi Beach

Kalamos beach to Karvouno island

Paddlers : N.Malafouris, P.Roussos, I.Gkiolas 

8nm coastline  06/2020 

Zarakes to Almyrichi Beach

Paddlers : R.Cyr, I.Gkiolas 

8nm coastline 11/2020 

Almyrichi to Charakas beach

Paddlers : R.Cyr, I.Gkiolas

8nm coastline  11/2020